యక్షప్రశ్నలు – యుధిష్ఠిరుడు

యక్షప్రశ్నలు – యుధిష్ఠిరుడు

పరీక్షల్లో నాలుగు జవాబులు ముందుండగా సరైన జవాబు గుర్తించడానికి ఒత్తిడికి లోనై, ఆందోళనకు గురై, విజయం సాధించలేక ఆత్మహత్యలకు సహితం సిద్ధపడుతున్న మన యువతరం యక్ష ప్రశ్నలు చదివి తీరాలి. ధర్మరాజు ముందు నాలుగు సమాధానాలు లేవు. నలుగురు తమ్ముళ్ల శవాలున్నాయి. అయినా తట్టుకుని నిలబడి అన్నింటికీ సమాధానాలు చెప్పాడు.

ధర్మరాజుకి ‘యుధిష్ఠిరుడు’ అనే బిరుదం ఉంది. అంటే యుద్ధంలో స్థిరంగా నిలబడి పోరాడేవాడు అని అర్థం. కాని ధర్మరాజు యుద్ధాల్లో వెనుదిరగని వీరుడు అని మనం రుజువు చేయడం కష్టం. మరైతే ఈ బిరుదు ఆయన విషయంలో ఎలా సార్థకమవుతుంది?

యుద్ధం అంటే శత్రువులతో చేసేది మాత్రమే కాదు. ఆయుధాలతో చేసేది అంతకన్నా కాదు. ఎవరు శత్రువో తెలియకపోయినా, ఏ ఆయుధం దొరకకపోయినా మనల్ని మనం జయించడం కోసం చేసే నిత్య జీవన సంగ్రామమే నిజమైన యుద్ధం. ఆ యుద్ధంలో ధర్మరాజు నిజంగా వెనుదిరగని వీరుడే. అందుకే ఆయన యుధిష్ఠిరుడయ్యాడు.

ఆయన జీవన యుధిష్ఠిరత్వానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనమే యక్ష ప్రశ్నలు ‘ఘట్టం.’

‘అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు’ అని ప్రపంచంలో అన్ని ప్రదేశాలలోను, జీవితంలో అన్ని సందర్భాలలోను మనదే పైచేయి అనుకోకూడదు. వనవాసంలో ఉన్న ధర్మరాజుకి, సోదరులకి దాహం అయితే నకులుణ్ణి పిలిచి నీళ్లు ఎక్కడైనా దొరుకుతాయేమో తీసుకురమ్మన్నాడు. అతను వెళ్లి ఒక సరోవరం చూశాడు. అందులో దిగి నీరు తాగబోయాడు. అంతలో ఒక యక్షుడు కొంగ రూపంలో అడ్డుకొని తన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబితేగాని నీరు తాగడానికి వీలులేదన్నాడు. కొంగను అల్పజీవిగా భావించిన నకులుడు ఆ ఆదేశాన్ని ధిక్కరించి నీరు తాగబోయాడు. యక్షుని క్రోధానికి గురై మరణించాడు. సహదేవుడు, అర్జునుడు, భీముడు కూడా అదే దారి తొక్కి అదే అహంకారంతో, అదేవిధంగా మరణించారు. చివరకు ధర్మరాజు వెళ్లాడు.

సోదరుల శవాలు గమనించి దుఃఖించాడు. చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు గమనించాడు. ‘ఇది అనువుగాని ప్రదేశం. ఇక్కడ అధికులమనరాదు’ అని నిశ్చయించుకొన్నాడు. కొంగలోని దివ్యత్వాన్ని అవగాహన చేసుకొని ప్రశ్నలకు జవాబులివ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. జవాబులు చెప్తే ఒక్కరినైనా బ్రతికిస్తుందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. అయినా ‘ఆపదలందు ధైర్యగుణము’ అన్నట్లుగా గుండెలు చిక్కబట్టుకొని తన ప్రయత్నం తాను చేశాడు.

మొత్తం వంద ప్రశ్నలకు పైగా ఉన్నా అన్నింటికీ ఓపికగా తన పరిజ్ఞానం మేరకు సమాధానలు చెప్పాడు. అవి ఏ పుస్తకంలోనూ సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు. వాటికి ఏ కేంద్రంలోనూ శిక్షణ ఇవ్వరు. అవగాహనే గ్రంథం. అంతరంగమే శిక్షణ కేంద్రం.

భూమికంటే గొప్పది ఏది? – తల్లి.

ఆకాశం కంటే ఉన్నతుడు ఎవరు? – తండ్రి.

జీవితాంతం తోడుండేది ఎవరు? – గుండె ధైర్యం.

ఇవీ ఆ సమాధానాలు. ఆ సమాధానాలకు సంతోషించిన యక్షుడు చివరిగా ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. దానికి జవాబు చెబితే సోదరులలో ఒకరిని బ్రతికిస్తానన్నాడు. అక్కడికదే అదృష్టం అని అంగీకరించాడు ధర్మరాజు. చివరి ప్రశ్న చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది.

అన్నింటికంటే ఆశ్చర్యకరమైనది ఏది? – ‘ప్రతిరోజూ ఎంతోమంది మరణిస్తూ ఉంటే చూస్తూ కూడా ‘మనం ఒక్కరం శాశ్వతం’ అనుకొని సంపదలు కూడబెట్టుకొంటున్నామే – ఇదీ అన్నింటికంటే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం’ అన్నాడు.

యక్షుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ధర్మరాజు ఇచ్చిన సూక్ష్మాతిసూక్ష్మ సమాధానానికి మెచ్చుకున్నాడు. తను మాటిచ్చిన ప్రకారం ఒకరిని బ్రతికించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఇప్పుడు మరో కష్టమైన ప్రశ్నను సంధించాడు. ధర్మరాజును అతి క్లిష్టమైన పరిస్థితిలోకి నెట్టాడు. ‘ఇంతకీ నీ సోదరులు నలుగురిలో ఎవరిని బ్రతికించమంటావు’ అన్నాడు. ఇంతవరకు సమా చారానికి పరీక్ష. ఇప్పుడు సంస్కారానికి పరీక్ష.

ధర్మరాజు ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించలేదు. ‘నకులో యక్ష జీవతు’ – తమ్ముడు నకులుణ్ణి బ్రతికించండి – అన్నాడు. యక్షుడు మరింత ఆశ్చర్య పోయాడు. ‘అదేమిటయ్యా, అమాయక చక్రవర్తీ ! యుద్ధాన్ని ముందు పెట్టుకొని పదివేల ఏనుగుల బలం కలిగిన భీముణ్ణి, పాశుపతాస్త్రం పొందిన పార్థుణ్ణి వదిలి నకులుణ్ణి కోరు కొంటున్నావేమిటి? అన్నాడు.

వెంటనే ధర్మరాజు గెలుపు గుర్రాల రాజకీయం తనకు తెలియదనీ, యక్షుడు నలుగురినీ బ్రతికిస్తే తనకు పరమానందమేననీ, కానీ ఒక్కరినే కోరుకోమనడం వల్ల నకులుని కోరుకోవలసి వచ్చిందనీ స్థిరంగా చెప్పాడు.

అది ఎందుకో కూడా స్పష్టంగా చెప్పాడు.

‘మా నాన్నగారికి కుంతి, మాద్రి అని ఇద్దరు భార్యలు. వారిలో మాద్రి చనిపోతూ తన కుమారులిద్దరినీ మా అమ్మ చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోయింది. కుంతి సంతానంలో పెద్దవాణ్ణి నేను బ్రతికే ఉన్నాను. మా పినతల్లి సంతానంలో పెద్దవాడు నకులుడు కాబట్టి అతను బ్రతకాలి. ఇంతకుమించి నాకు రాజకీయ సమీకరణాలు తెలియవు. నకులుణ్ణి నేను బ్రతికించగలిగితే మా తల్లులిద్దరికీ సమానంగా న్యాయం చేసినవాణ్ణవుతాను. రేపు మా అమ్మ ఏ సందర్భంలో కూడా తలవంచుకోవలసిన పరిస్థితి రాదు. మా అమ్మ నా వల్ల ఈ లోకంలోనైనా, ఏ లోకంలోనైనా తలెత్తుకొని బ్రతకాలి గానీ తలదించు కొని బ్రతకకూడదు’ అని ధర్మరాజు నిశ్చయంగా చెప్పేసరికి ఆశ్చర్యపడి, ఆనందించి యక్షుడు భీమార్జున నకుల సహదేవులు నలుగురినీ బ్రతికించాడు.

అంటే ఆపద వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడి మన కర్తవ్యం ఏదో మనం చేస్తే ఆ పైన దైవాను గ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుందన్నమాట. ఇదీ ధర్మరాజుని యుధిష్ఠిరుని చేసిన ఘట్టం.

ఈ వేళ పరీక్షల్లో నాలుగు జవాబులు ముందుండగా సరైన జవాబు గుర్తించడానికి ఒత్తిడికి లోనై, ఆందోళనకు గురై, విజయం సాధించలేక ఆత్మహత్యలకు సహితం సిద్ధపడుతున్న మన యువతరం యక్ష ప్రశ్నలు చదివి తీరాలి. ధర్మరాజు ముందు నాలుగు సమాధానాలు లేవు. నలుగురు తమ్ముళ్ల శవాలున్నాయి. అయినా తట్టుకుని నిలబడి అన్నింటికీ సమాధానాలు చెప్పి సమాచారంలోను, సదాచారంలోనూ కూడా తనకు సాటిలేరని నిరూపించుకున్న జీవన యుధిష్ఠిరుడు, ఆదర్శ నాయకుడు ధర్మరాజు.

–   మహా సహస్రావధాని డా. గరికిపాటి నరసింహారావు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *